LKI, 17 september 2020

Financiële injectie in onderzoeksprojecten van LKI-focusgroepen dankzij Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek

Aan het Leuvens kankerinstituut (LKI) staat multidisciplinaire samenwerking centraal. In 21 focusgroepen buigen klinische diensten en onderzoeksteams zich over een centraal thema. Dat kan een bepaalde kankersoort zijn, maar evenzeer een ontwikkeling die relevant is voor kanker in het algemeen. Het LKI wil baanbrekende onderzoeksprojecten van deze focusgroepen stimuleren. Daarom krijgen 3 projecten, op basis van een juryselectie, vanuit het Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek (FIKO) een bijzondere toelage van 100.000 euro.

De eerste projectfinanciering, aan de focusgroep ‘Hersentumoren’, is bestemd voor de oprichting van een ‘phase 0 trial-unit’. Vandaag kunnen we het succes of falen van een nieuwe hersenkankertherapie wel evalueren in laboratoriummodellen, maar deze experimenten kunnen niet goed voorspellen of deze therapieën wel werken bij de mens. Daarom is er grote nood aan studies naar het effect van deze nieuwe behandelingen op hersentumormateriaal van de behandelde patiënt. UZ Leuven, met zijn nauwe samenwerking tussen klinische en fundamentele onderzoekers, is ideaal geplaatst voor de oprichting van een ‘phase 0 trial- unit’ voor het verrichten van exact dit soort onderzoek. In de geplande unit zullen nieuwe therapeutische benaderingen in lage dosering getest worden in kleine groepjes patiënten. Dit verloopt via multidisciplinair onderzoek op hersentumorstalen die door de neurochirurg worden afgenomen op het moment van de hersenoperatie van de patiënt.

Een tweede toelage gaat naar de focusgroep ‘Lipidenmetabolisme en kanker’ en is bestemd voor pilootexperimenten voor de toepassing van ‘mass spec imaging’ (MSI) bij kanker. MSI is een beloftevolle nieuwe techniek waarbij duizenden moleculen tegelijk - in dit geval lipiden – in weefselcoupes gevisualiseerd kunnen worden. Deze techniek geeft letterlijk en figuurlijk een ‘inkijk’ in tumoren wat hun metabolisme van lipiden betreft – van groot belang bij kanker. Met de experimenten bij prostaatkanker, melanoom, glioblastoom, borstkanker en sarcomen, wil de focusgroep voldoende gegevens verzamelen die het grote nut van deze techniek illustreren. De resultaten zullen bovendien als ‘springplank’ dienen voor het verwerven van duurzame externe financiering.

De derde financiering is voor een project van de focusgroep ‘Nanotherapie en optische beeldvorming van kanker’. De toelage is bestemd voor het toegankelijker en beter bekend maken van deze technologie voor alle LKI-onderzoekers. Nanopartikels bieden belangrijke nieuwe mogelijkheden voor het gericht aanvoeren van nieuwe kandidaat-geneesmiddelen naar tumoren. Optische beeldvorming bestaat uit een reeks technieken die toelaten om de effecten van behandelingen te meten in levende muizen, met niet-invasieve methodes. Hierdoor kan de muis verder worden opgevolgd, zodat er veel minder proefdieren nodig zijn. Dit project is gericht op het kostenefficiënt aanbieden van deze gecombineerde expertise en de verspreiding van de techniek bij collega-onderzoekers.

Het Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek (FIKO) bevordert de wetenschappelijke vooruitgang aan het LKI door gerichte investeringen in nieuwe onderzoekspistes en technologieën die relevant kunnen zijn voor meerdere kankerdomeinen. Dankzij schenkingen van externen (privépersonen of organisaties) en opbrengsten van campagnes en benefietactiviteiten, kan dit fonds een wezenlijk verschil maken.

Contactpersonen: prof. dr. Johan Van Lint, coördinator translationeel onderzoek, en Griet Van der Perre, fundraiser LKI en FIKO, via 016 34 17 17 of lki@uzleuven.be