Contactpersoon
Griet Van der Perre, 016 34 17 17
griet.vanderperre@uzleuven.be

Het LKI als ‘goed doel’

Heeft u iets te vieren en steunt u liever een goed doel dan persoonlijke geschenken te ontvangen? Dan kan u uw gasten uitnodigen om een gift over te maken aan het LKI. Ook als u deelneemt aan een sportmanifestatie of een ander event waarbij sponsoring mogelijk is voor een goed doel, kan u het LKI (laten) steunen.

Wij geven u graag alle technische informatie, samen met de collega's van het KU Leuven Universiteitsfonds. U krijgt een unieke VGS-code, een gestructureerde mededeling die uw gasten gebruiken bij hun gift. 

Dankzij die code komen hun giften rechtstreeks bij het LKI terecht. Wij bezorgen u nadien het totaalbedrag dat wij dankzij uw feest ontvangen.

Contactpersoon
Griet Van der Perre, 016 34 17 17
griet.vanderperre@uzleuven.be

Een benefietactiviteit voor het LKI

Indien u zelf een benefietactie wil opzetten ten voordele van ons kankeronderzoek of onze kankerzorg, kunnen we u vanuit het LKI ondersteunen:

  • bij de bekendmaking van uw actie
  • met adviezen over planning en organisatie
  • op technisch-financieel vlak      
  • met informatie- of PR-materiaal 

Contactpersoon
Griet Van der Perre, 016 34 17 17
griet.vanderperre@uzleuven.be

Een fonds of leerstoel oprichten 

Wilt u een fonds oprichten ten gunste van het LKI of van een welbepaald klinisch domein of onderzoeksproject? Wij luisteren graag naar uw wensen en leggen de doelstellingen van het nieuwe fonds vast in een oprichtingsakte.

Wilt u (of uw bedrijf) een professor ondersteunen en de kennisoverdracht in het domein van de oncologie aanmoedigen? Dan kunt u een leerstoel oprichten.

Wij zorgen samen met de collega’s van het KU Leuven Universiteitsfonds voor de nodige juridische ondersteuning. Bij de ondertekening van de oprichtingsakte van een fonds of een leerstoel is ook de rector van de KU Leuven aanwezig. 

Meer informatie: https://www.kuleuven.be/mecenaat/fondsen/fondsen-doen-wonderen en https://www.kuleuven.be/mecenaat/leerstoelen/unieke-leerstoelen

 

Contactpersoon
Griet Van der Perre, 016 34 17 17
griet.vanderperre@uzleuven.be

Het LKI in uw testament

Wenst u een deel van uw nalatenschap over te maken aan het LKI, dan kan dat onder de vorm van een legaat of duo-legaat. Bij een duo-legaat schenkt u een deel van uw nalatenschap aan het LKI (de KU Leuven), en een deel aan uw andere erfgenamen. De KU Leuven betaalt hierbij de erfbelasting: niet enkel op haar deel, maar ook op wat u aan uw andere erfgenamen nalaat. 

Meer informatie: https://www.kuleuven.be/mecenaat/hoe-steunen/maak-een-testament-voor-de-ku-leuven

KU Leuven volgt met aandacht de discussies rond de heroriëntering of de afschaffing van het duo-legaat en heeft de bevoegde minister gewezen op het grote belang van dit soort legaat voor het wetenschappelijk onderzoek. Er zijn thans nog geen teksten beschikbaar. Bijgevolg raden wij personen die een duo-legaat hebben opgenomen in hun testament niet aan om dit reeds te wijzigen. In de komende maanden zal allicht duidelijk worden welke wijzigingen precies noodzakelijk zijn en de juristen van het Universiteitsfonds zullen u hier dan graag over adviseren.

Contactpersoon
Griet Van der Perre, 016 34 17 17
griet.vanderperre@uzleuven.be

Projecten van het LKI

We houden u graag op de hoogte van de events, benefietactiviteiten of fundraisingcampagnes die we aan het LKI organiseren of waar we met het LKI-team aan deelnemen: