Contactpersoon
Griet Van der Perre, 016 34 17 17
griet.vanderperre@uzleuven.be

Het LKI als ‘goed doel’

Heeft u iets te vieren en steunt u liever een goed doel dan persoonlijke geschenken te ontvangen? Dan kan u uw gasten uitnodigen om een gift over te maken aan het LKI. Ook als u deelneemt aan een sportmanifestatie of een ander event waarbij sponsoring mogelijk is voor een goed doel, kan u het LKI (laten) steunen.

Wij geven u graag alle technische informatie, samen met de collega's van het KU Leuven Universiteitsfonds. U krijgt een unieke VGS-code, een gestructureerde mededeling die uw gasten gebruiken bij hun gift. 

Dankzij die code komen hun giften rechtstreeks bij het LKI terecht. Wij bezorgen u nadien het totaalbedrag dat wij dankzij uw feest ontvangen.

Contactpersoon
Griet Van der Perre, 016 34 17 17
griet.vanderperre@uzleuven.be

Een benefietactiviteit voor het LKI

Indien u zelf een benefietactie wil opzetten ten voordele van ons kankeronderzoek of onze kankerzorg, kunnen we u vanuit het LKI ondersteunen:

  • bij de bekendmaking van uw actie
  • met adviezen over planning en organisatie
  • op technisch-financieel vlak      
  • met informatie- of PR-materiaal 

Contactpersoon
Griet Van der Perre, 016 34 17 17
griet.vanderperre@uzleuven.be

Een fonds of leerstoel oprichten 

Wilt u een fonds oprichten ten gunste van het LKI of van een welbepaald klinisch domein of onderzoeksproject? Wij luisteren graag naar uw wensen en leggen de doelstellingen van het nieuwe fonds vast in een oprichtingsakte.

Wilt u (of uw bedrijf) een professor ondersteunen en de kennisoverdracht in het domein van de oncologie aanmoedigen? Dan kunt u een leerstoel oprichten.

Wij zorgen samen met de collega’s van het KU Leuven Universiteitsfonds voor de nodige juridische ondersteuning. Bij de ondertekening van de oprichtingsakte van een fonds of een leerstoel is ook de rector van de KU Leuven aanwezig. 

Meer informatie: https://www.kuleuven.be/mecenaat/fondsen/fondsen-doen-wonderen en https://www.kuleuven.be/mecenaat/leerstoelen/unieke-leerstoelen

 

Contactpersoon
Griet Van der Perre, 016 34 17 17
griet.vanderperre@uzleuven.be

Het LKI in uw testament

Wenst u een deel van uw nalatenschap over te maken aan het LKI, dan kan dat onder de vorm van een legaat. 

Hervorming van schenk- en erfbelasting in het Vlaamse Gewest

  • Het duolegaat bestaat uit een legaat aan een goed doel onder last om de erfbelasting op de legaten van de overige erfgenamen te betalen. Deze techniek levert zowel voor het goede doel als voor de andere erfgenamen een voordeel op.
  • De Vlaamse regering heeft een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat de erfbelasting op het duolegaat hervormt. Het duolegaat wordt niet afgeschaft, maar als het Vlaams parlement het voorstel ongewijzigd goedkeurt, zal deze techniek bij overlijden van de testator vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer opleveren. Heeft u een duolegaat voor KU Leuven in uw testament opgenomen, dan bestaat het risico dat er na de betaling van de erfbelasting niets meer overblijft voor de universiteit en zij het legaat moet weigeren.

Schenkingen en legaten aan KU Leuven worden niet meer belast

  • Om de nieuwe fiscale behandeling van het duolegaat te compenseren, wordt de schenk- en erfbelasting op schenkingen en gewone legaten aan goede doelen vanaf 1 juli 2021 gewijzigd. De belasting op een schenking aan KU Leuven wordt verlaagd van 5,5% naar 0%. De belasting op een legaat aan KU Leuven wordt verlaagd van 8,5% naar 0%.
  • Deze regel geldt enkel indien u uw fiscale woonplaats in het Vlaamse gewest heeft.

Meer informatie: 

Contactpersoon
Griet Van der Perre, 016 34 17 17
griet.vanderperre@uzleuven.be

Projecten van het LKI

We houden u graag op de hoogte van de events, benefietactiviteiten of fundraisingcampagnes die we aan het LKI organiseren of waar we met het LKI-team aan deelnemen.

Impact van de coronacrisis

Door de coronamaatregelen moesten we in 2020 de meeste initiatieven annuleren of uitstellen.

We informeren u zo snel mogelijk over nieuwe projecten in 2021.