Aan het LKI willen we een pioniersrol spelen. Door een intense samenwerking tussen artsen, onderzoekers en zorgverleners. Met inbreng van de patiënt. Via innovatief onderzoek en de nieuwste technologieën. Elke partner, elke bondgenoot maakt ons sterker. Dankzij uw steun kunnen we sneller vooruitgang boeken in de strijd tegen kanker.

Elke bijdrage is welkom op de giftenrekening van het LKI:

 • IBAN BE45 7340 1941 7789, met vermelding 400/0008/84759
 • KU Leuven, Oude Markt 13 - 3000 Leuven

Hoe kan u ons helpen?

Welke initiatieven kan u nemen?

 

U kan een algemene schenking doen aan het LKI:

 • via overschrijving op rekeningnummer
  IBAN: BE45 7340 1941 7789, met vermelding 400/0008/84759
  (KU Leuven, Oude Markt 13 - 3000 Leuven) 
 • door een directe betaling via internet, klik hier

​Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest van de KU Leuven.

 

U kiest het LKI als ‘goed doel’:

Organiseert u binnenkort uw verjaardagsfeest, uw huwelijk, een pensioenfeest of een bedrijfsevenement? Steunt u liever het goede doel dan persoonlijke geschenken te ontvangen? Dan kan u uw gasten uitnodigen om een gift over te maken aan het Leuvens kankerinstituut.

Wij geven u graag alle fiscale en praktische informatie, samen met de collega's van het Leuvens Universiteitsfonds. Zo bezorgen wij u een unieke VGS-code, een gestructureerde mededeling die uw gasten gebruiken bij hun gift. Dankzij die code komen hun giften rechtstreeks bij het LKI terecht en kunnen wij u achteraf een overzicht bezorgen van het totaalbedrag dat wij dankzij uw feest ontvangen.

Meer informatie:  Griet Van der Perre, 016 34 17 17, griet.vanderperre@uzleuven.be

 

Het LKI in uw testament:

Wenst u een deel van uw nalatenschap over te maken aan het LKI, dan kan dat onder de vorm van een legaat of duo-legaat. Bij een duo-legaat schenkt u een deel van uw nalatenschap aan het LKI (de KU Leuven), en een deel aan uw andere erfgenamen. De KU Leuven betaalt hierbij de erfbelasting: niet enkel op haar deel, maar ook op wat u aan uw andere erfgenamen nalaat. Dit is bijzonder interessant als er geen erfgenamen in rechte lijn zijn.

Wij geven graag meer informatie: LKI, 016 34 17 17, griet.vanderperre@uzleuven.be

 

U wilt graag een van de kankerfondsen steunen, onder de koepel van het LKI:

Klik hier voor een overzicht van de fondsen.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest van de KU Leuven.

U wilt zelf een fonds of een leerstoel oprichten ten gunste van het LKI of van één van onze klinische domeinen of wetenschappelijke projecten: dan geven wij u graag alle nodige informatie.

Contact: LKI, 016 34 17 17, griet.vanderperre@uzleuven.be.

Een kankerfonds steunen?

 

U kan kiezen voor een algemene gift aan het LKI.

Het LKI-bestuur bepaalt dan naar welk wetenschappelijk of klinisch project uw bijdrage gaat. U kan ook aangeven dat uw steun specifiek naar kankeronderzoek moet gaan, of naar kankerbehandeling, of naar ondersteuning van patiënten. Dan houdt het LKI-bestuur daar uiteraard rekening mee. IBAN: BE45 7340 1941 7789, met vermelding 400/0008/84759 (KU Leuven, Oude Markt 13 - 3000 Leuven)

 

U wilt graag ons fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vooruithelpen.

Dat kan via het Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek, FIKO, dat opgericht is binnen het LKI. IBAN: BE45 7340 1941 7789, met vermelding ENN-FOINK1-O2010 (KU Leuven, Oude Markt 13 - 3000 Leuven).
Meer informatie over FIKO vindt u hier.

 

U kan een specifiek kankerfonds steunen onder de koepel van het LKI, opgericht aan de KU Leuven.

Een overzicht van de bestaande kankerfondsen vindt u hier

 

 

Het LKI in uw testament?

 

Het Leuvens kankerinstituut in uw testament:

Wenst u een deel van uw nalatenschap over te maken aan het LKI, dan kan dat onder de vorm van een legaat of duo-legaat. Bij een duo-legaat schenkt u een deel van uw nalatenschap aan het LKI (de KU Leuven), en een deel aan uw andere erfgenamen. De KU Leuven betaalt hierbij de erfbelasting: niet enkel op haar deel, maar ook op wat u aan uw andere erfgenamen nalaat. Dit is bijzonder interessant als er geen erfgenamen in rechte lijn zijn.

Meer informatie:

Hoe kan u LKI-ambassadeur worden?

 

Als 'Ambassadeur van het LKI' kiest u voor een grote persoonlijke betrokkenheid of een actief engagement. Ambassadeurs doen een schenking van minimum 5.000 euro of geven een jaaropdracht van 500 euro per maand.

 

Ambassadeurs van het LKI:

 • ontvangen onze digitale nieuwsbrief, indien zij dat wensen
 • worden vermeld op onze website en in andere communicatiekanalen, indien zij dat wensen
 • worden geïnformeerd over grote fundraisingactiviteiten van het LKI
 • krijgen persoonlijke uitnodigingen voor rondleidingen of presentaties aan het LKI
 • krijgen persoonlijke uitnodigingen voor bijzondere plechtigheden aan de KU Leuven

 

Wij hopen dat de Ambassadeurs van het LKI:

 • ons kankerinstituut verder bekend maken in hun persoonlijke of professionele netwerken
 • onze fundraising ondersteunen met adviezen, tips of concrete initiatieven
 • hun expertise willen inzetten of ons voorstellen doen voor samenwerking

 

Contactpersoon: Griet Van der Perre, LKI, 016 34 17 17, griet.vanderperre@uzleuven.be

Wanneer krijgt u een fiscaal attest?

 

De KU Leuven verleent een fiscaal attest voor schenkingen vanaf 40 euro.

Voor meer informatie over de belastingvoordelen bij giften aan het LKI, kunt u terecht op de website van het Leuvens Universiteitsfonds, of bij het LKI: 016 34 17 17, griet.vanderperre@uzleuven.be