Ambassadeurs van het LKI

Als 'Ambassadeur van het LKI' kiest u voor een grote persoonlijke betrokkenheid of een actief engagement. Ambassadeurs doen een schenking van minimum 5.000 euro of geven een jaaropdracht van 500 euro per maand.

 

Ambassadeurs van het LKI:

  • ontvangen onze digitale nieuwsbrief, indien zij dat wensen
  • worden vermeld op onze website en in andere communicatiekanalen, indien zij dat wensen
  • worden geïnformeerd over grote fundraisingactiviteiten van het LKI
  • krijgen persoonlijke uitnodigingen voor rondleidingen of presentaties aan het LKI
  • krijgen persoonlijke uitnodigingen voor bijzondere plechtigheden aan de KU Leuven

 

Wij hopen dat de Ambassadeurs van het LKI:

  • ons kankerinstituut verder bekend maken in hun persoonlijke of professionele netwerken
  • onze fundraising ondersteunen met adviezen, tips of concrete initiatieven
  • hun expertise willen inzetten of ons voorstellen doen voor samenwerking

Contactpersoon: Griet Van der Perre, LKI, 016 34 17 17, griet.vanderperre@uzleuven.be