Gasthuisberg -17 december 2020

De voorbije jaren nam de Werkgroep Oncologische Zorg van het Leuvens kankerinstituut (LKI) verschillende initiatieven voor jongeren en jongvolwassenen met kanker, de AYA’s (adolescents and young adults). Het AYA-project kan blijven groeien dankzij financiering van het Post voor Compostela-project.

De AYA’s zijn patiënten tussen 16 en 35 jaar oud. Ze zijn te oud voor kindergeneeskunde, maar voelen zich vaak niet thuis tussen de doorgaans iets oudere patiënten op de oncologische afdelingen.

AYA-roomservice

Een van de eerste initiatieven van de LKI-werkgroep was de AYA-roomservice: “Voor jongeren is het belangrijk dat hun leven gewoon kan doorgaan. Daarom proberen we om hun leefwereld zo goed mogelijk binnen te brengen in hun ziekenhuiskamer, met de AYA-box. In die box zitten bijvoorbeeld sfeerlampjes en kleurrijke lakens, maar ook een tablet met een Spotify- en Netflix-abonnement”, zegt Annemarie Coolbrandt. Als verpleegkundig specialist oncologie stond ze mee aan de basis van het project. “Jonge patiënten mochten de inhoud van de box mee bepalen. Ze kiezen natuurlijk zelf wat ze hieruit willen gebruiken.” Er zijn vandaag acht boxen beschikbaar, dankzij financiering van het Albertfonds. Dat fonds zet zich in voor het welzijn van kankerpatiënten. www.albertfonds.be

Specifieke noden

Jongeren en jongvolwassenen met kanker hebben het vaak extra moeilijk. “Net als andere jongeren willen ze hun eigen identiteit ontwikkelen: ze gaan relaties aan of willen een gezin, ze studeren of gaan op zoek naar een job, ze maken volop plannen voor hun toekomst. Wanneer dat samenvalt met de diagnose van een ernstige ziekte, staan ze voor extra uitdagingen”, zegt verpleegkundig specialist Kleo Dubois die het AYA-project samen met Annemarie verder uitbouwt.

Een belangrijke stap in hun ondersteuning is de realisatie van de website ‘Jong en Kanker’, waarop heel wat vragen beantwoord worden van jonge mensen met kanker. Bovendien kunnen jonge patiënten nu ook bereikt worden via Instagram en Facebook. “Zo willen we via verschillende kanalen een antwoord bieden op uiteenlopende praktische en psychosociale vragen”, aldus Kleo.

In de toekomst willen de initiatiefnemers van het project de zorg voor jonge oncologische patiënten nog meer op de kaart zetten en AYA’s actief betrekken bij nieuwe initiatieven. De projectleiders willen ook bekijken hoe deze jongeren hun (niet-medische) noden laagdrempelig kunnen delen met professionele ondersteuners. Daarnaast staan er ook opleidingen en thematische workshops voor zorgverleners op het programma.

Financiering door het Post voor Compostela-project

De aanstelling van Kleo als projectcoördinator en de verdere stappen in het AYA-project zijn mogelijk dankzij de steun van de Post voor Compostela-campagne van professor Johan Swinnen:

“Met de Post voor Compostela-actie wilden we niet alleen het kankeronderzoek aan het LKI steunen, maar ook de zorg voor patiënten met kanker. Door onze eigen ervaring met onze zoon Pieter die lange tijd in een ziekenhuisomgeving heeft geleefd, begrijpen we maar al te goed welke impact deze ziekte kan hebben op de leefwereld van een jongere. Ik ben dan ook trots dat we met de Post voor Compostela-actie en de recentere campagnes Beeldje-bij-beeldje en Hou(t) Me Vast iets kunnen betekenen voor deze jongeren”, aldus professor Swinnen.

Meer informatie