De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten kent jaarlijks prijzen voor wetenschapscommunicatie toe aan onderzoekers met bijzondere verdiensten op dit vlak. Johan Swinnen, ondervoorzitter van het LKI, is dit jaar één van de laureaten. Hij krijgt de erkenning voor zijn initiatieven rond het 'Post voor Compostela'-project. 

Uit het juryverslag: "Vanuit zijn eigen persoonlijk verhaal heeft professor Swinnen heel wat mensen weten te bereiken en kankeronderzoek onder de aandacht gebracht, met ook aandacht voor onderzoeksproces en -financiering. Via een zeer innovatieve aanpak zorgt hij voor laagdrempelige en brede communicatie."

 De 'Jaarprijzen Wetenschapscommunicatie' worden uitgereikt aan onderzoekers die zich gedurende de voorbije twee jaar intensief hebben ingezet voor een concreet project rond wetenschapscommunicatie. De laureaten worden in het najaar feestelijk gehuldigd in het Paleis der Academiën.

Meer informatie vindt u op de website van de Koninklijke Vlaamse Academie van België.