Het Leuvens kankerinstituut (LKI) verricht baanbrekend kankeronderzoek via een bundeling van krachten van KU Leuven, UZ Leuven en het VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology. 
 

Het panorama van onderzoeksactiviteiten van het LKI is zeer breed, gaande van fundamenteel onderzoek naar ontstaansmechnanismen van kanker, via translationeel onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe methoden voor diagnostiek en behandeling, tot en met klinische studies bij patiënten.  
 

Het LKI wil kankeronderzoek efficiënter maken via samenwerking in zogenaamde focusgroepen. Dit zijn onderzoeksconsortia van klinische diensten van UZ Leuven en onderzoekslaboratoria van KU Leuven, die samen een concreet kankertopic onderzoeken. Sommige focusgroepen spitsen zich toe op onderzoek rond een specifiek type kanker (b.v. borstkanker, prostaatkanker, ...), terwijl anderen zich toespitsen op een topic met kankertype overstijgende relevantie (b.v. tumorimmunologie, tumorbeeldvorming, ...). De bundeling van knowhow en apparatuur van verschillende teams zorgt hierbij voor sterke synergieën
 

Het LKI wil de gehele onderzoekscyclus gaande van patiënt naar labo en terug ("bench to bedside & back") stimuleren door welgekozen investeringen in apparatuur en mensen. Op deze wijze ontstaat immers een vruchtbaar onderzoeksecosysteem, waarin kankervraagstukken worden bestudeerd in een meerstappige cyclus. Deze vertrekt vanuit concrete problemen van kankerpatiënten naar onderzoek in laboratoria en uiteindelijk terug met oplossingen naar de patiënt. Dit zorgt niet alleen voor nieuwe inzichten in het kankerproces, maar ook voor concrete oplossingen voor diagnostiek en behandeling van kanker. 
 

Het LKI wil haar gevonden oplossingen voor kanker ook effectief in de praktijk brengen, via samenwerkingen met externe partners zoals farma-, biotech, IT- en technologiebedrijven. De KU Leuven (en dus ook het LKI) vormt samen met andere Leuvense spelers zoals imec en talloze spin-off bedrijven een uniek ecosysteem dat als het meest innovatieve van Europa wordt gerekend.
 

Als universitair kankerinstituut wil het LKI bijdragen aan de vorming van de volgende generatie artsen-kankerspecialisten, alsook van onderzoekers die uitgerust zijn met de kennis en vaardigheden die vereist worden in cutting edge kankeronderzoek. Bovendien wil zij als kennisinstelling bijdragen aan de verspreiding van de meest recente kennis en kunde rond kanker bij externe artsen, onderzoekers en het bredere publiek.