• Het Leuvens Kanker Instituut (LKI) zorgt voor een bundeling van alle kanker gerelateerde inspanningen van de KU Leuven, de Universitaire Ziekenhuizen Leuven (UZ Leuven), en het VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology. Dit vanuit de overtuiging dat samenwerking leidt tot betere en snellere resultaten. 
   
 • De waaier aan activiteiten van het LKI is breed en omvat kankerpreventie, -diagnose, -behandeling en -(na)zorg, gekoppeld aan doorgedreven wetenschappelijk onderzoek op elk van deze terreinen. 
   
 • Het LKI streeft naar een ruimtelijke integratie van al haar activiteiten op de Leuven Gasthuisberg Health Sciences Campus, welke een unieke omgeving vormt voor nauwe interactie tussen artsen en onderzoekers en waar multidiscipliniaire onderzoekssamenwerkingen sterk tot ontwikkeling kunnen komen.
   
 • Het LKI wil kankeronderzoek efficiënter maken via samenwerking in zogenaamde focusgroepen. Dit zijn onderzoeksconsortia van klinische diensten van UZ Leuven en onderzoekslaboratoria van KU Leuven, die samen een concreet kankertopic onderzoeken. Sommige focusgroepen spitsen zich toe op onderzoek rond een specifiek type kanker (b.v. borstkanker, prostaatkanker, ...), terwijl anderen zich toespitsen op een topic met kankertype overstijgende relevantie (b.v. tumorimmunologie, tumorbeeldvorming, ...). De bundeling van knowhow en apparatuur van verschillende teams zorgt hierbij voor sterke synergieën. 
   
 • Het LKI wil de gehele onderzoekscyclus gaande van patiënt naar labo en terug ("bench to bedside & back") stimuleren door welgekozen investeringen in apparatuur en mensen. Op deze wijze ontstaat immers een vruchtbaar onderzoeksecosysteem, waarin kankervraagstukken worden bestudeerd in een meerstappige cyclus. Deze vertrekt vanuit concrete problemen van kankerpatiënten naar onderzoek in laboratoria en uiteindelijk terug met oplossingen naar de patiënt. Dit zorgt niet alleen voor nieuwe inzichten in het kankerproces, maar ook voor concrete oplossingen voor diagnostiek en behandeling van kanker. 
   
 • Als universitair kankerinstituut wil het LKI bijdragen aan de vorming van de volgende generatie artsen-kankerspecialisten, alsook van onderzoekers die uitgerust zijn met de kennis en vaardigheden die vereist worden in cutting edge kankeronderzoek. Bovendien wil zij als kennisinstelling bijdragen aan de verspreiding van de meest recente kennis en kunde rond kanker bij externe artsen, onderzoekers en het bredere publiek.