22 juni 2018

De zorg voor een zieke naaste is een ingrijpend gebeuren. Toch worden mantelzorgers tijdens het zorgproces vaak over het hoofd gezien. Om daar verandering in te brengen, onderzoeken verpleegkundig specialisten Annemarie Coolbrandt en Ine Decadt sinds een aantal jaren hoe mantelzorgers van kankerpatiënten beter begeleid kunnen worden. De nood aan begeleiding en ondersteuning blijkt in die groep groot te zijn.

Annemarie Coolbrandt en Ine Decadt onderzochten met steun van het Albertfonds wat de invloed is van een kankerdiagnose en -behandeling op de omgeving van de patiënt. Alle patiëntengroepen binnen de oncologie werden daarbij betrokken. 1.500 mantelzorgers kregen een vragenlijst voorgelegd, zowel tijdens als na de behandeling van de patiënt.

Tijdens de behandeling gaf een vierde van de bevraagde naasten aan het heel lastig te hebben met de situatie als mantelzorger. Ook na de behandeling had een vijfde van de mantelzorgers het heel moeilijk. Die mantelzorgers gaven bovendien aan een lagere levenskwaliteit te hebben en zich minder voorbereid te voelen op hun rol als mantelzorger. Bovendien ondervonden ze minder praktische en emotionele steun.

Lees meer op de website van UZ Leuven.

Met dank aan het Albertfonds, www.albertfonds.be