Gasthuisberg - 15 december 2020

Nieuwe website bundelt informatie over hoofd- en halskanker

Het Walter Vandeputte Fonds, opgericht aan de KU Leuven in 2019, geeft het onderzoek naar hoofd- en halskanker een stevige duw in de rug. Bovendien willen de initiatiefnemers de uitwisseling van wetenschappelijke kennis en klinische ervaring bevorderen en aandacht vragen voor de impact van de behandeling. Daarom financierde het fonds de ontwikkeling van een website die niet alleen de meest recente medische informatie bundelt, maar ook stilstaat bij ondersteunende zorg en levenskwaliteit.

Op de nieuwe website, www.hoofdenhalskankerfonds.be, geven professor Paul Clement en professor Vincent Vander Poorten een stand van zaken in hun domein. Beide artsen zijn verbonden aan KU Leuven en UZ Leuven. Ze hebben een uitgebreide ervaring en expertise, respectievelijk in de medische en heelkundige behandeling van hoofd- en halskanker.

Er is ook veel aandacht voor ondersteunende zorg en voor de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten, zowel tijdens als na de behandeling. Verschillende zorgverleners - zoals een onco-psycholoog, sociaal werker, logopedist en diëtist - geven antwoorden op concrete vragen.

Samen met Walter en Carla Vandeputte hopen de artsen dat de nieuwe website op een heldere en laagdrempelige manier uitleg geeft over deze levensbedreigende aandoeningen. Met de aandacht voor zorgondersteuning willen de initiatiefnemers ook stilstaan bij de ingrijpende gevolgen van een behandeling voor hoofd-en halskanker, niet alleen fysiek maar ook emotioneel en sociaal.

Hoe steunen?

Elke bijdrage aan het fonds maakt een verschil!

Meer informatie vindt u op de website, of kan u krijgen bij de Dienst Fondsenwerving van de KU Leuven.