Het bestuurscomité van UZ Leuven stelde een nieuw bestuursteam aan voor het LKI. In het 'LKI Kernbureau' zetelen sinds 1 januari 2017 prof. dr. Michel Delforge als voorzitter, prof. dr. Paul Clement en prof. dr. Johan Swinnen als ondervoorzitters en prof. dr. Karin Haustermans als secretaris.

Michel Delforge is kliniekhoofd Hematologie aan UZ Leuven. Hij is opgeleid aan de KU Leuven en aan de Universiteit van Minnesota, USA. Hij behaalde een doctoraat in de biomedische wetenschappen en is benoemd als hoogleraar aan de KU Leuven. Zijn klinische expertisedomeinen zijn multipel myeloom en andere ziekten van het beenmerg zoals myelodysplastische syndromen. Professor Delforge is hoofdonderzoeker van verschillende klinische studies in de hematologie. Hij is actief in verschillende wetenschappelijke verenigingen in binnen- en buitenland en auteur of co-auteur van talrijke publicaties in nationale en internationale tijdschriften.

Paul Clement is adjunct-kliniekhoofd Algemene Medische Oncologie aan UZ Leuven. Hij kreeg zijn opleiding aan de KU Leuven, waar hij vandaag doceert, en aan the National Institutes of Health in Bethesda, USA. Dr. Clement is specialist in hoofd- en halskanker en in neuro-oncologie. Hij is voorzitter van de Vlaamse Werkgroep voor Hoofd- en Halstumoren (VWHHT) en bestuurslid van de Belgian Association for Neuro-Oncology (BANO). Met een sterke multidisciplinaire samenwerking willen beide verenigingen de kwaliteit van de behandeling en zorg voor patiënten getroffen door deze aandoeningen verbeteren. Paul Clement is lid van diverse internationale verenigingen en actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen in zijn domein.

Johan Swinnen zetelt als voorzitter van het departement Oncologie van de KU Leuven in het LKI Kernbureau. Hij is biochemicus van opleiding  met een lange buitenlandse ervaring aan de University of North Carolina in Chapel Hill, USA. Aan de KU Leuven is hij hoogleraar, hoofd van het Laboratorium voor Lipidenmetabolisme en Kanker, mede-coördinator van het doctoral school-kankerprogramma en voorzitter van het Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek (FIKO). Als kankeronderzoeker en papa van een zoon met kanker is Johan Swinnen actief betrokken in allerlei sensibiliseringscampagnes en fundraising events en spreekt hij vaak voor een breed publiek.

Karin Haustermans, hoogleraar, is diensthoofd Radiotherapie-Oncologie aan UZ Leuven en hoofd van het Laboratorium Experimentele Radiotherapie van de KU Leuven. Zij was vier jaar staflid aan het Nederlands Kankerinstituut (NKI) in Amsterdam. Karin Haustermans is lid van de Academie voor Geneeskunde en van de European Academy of Cancer Sciences. Daarnaast is zij bestuurder in verschillende Belgische en Europese verenigingen en kankerstichtingen, waaronder de Stichting Kankerregister en Kom Op tegen Kanker. Karin Haustermans is auteur of coauteur van talrijke wetenschappelijke publicaties en promotor van verschillende oncologische projecten. In 2010 kreeg ze de Breur-medaille, de hoogste onderscheiding van de Europese Vereniging van Radiotherapie Oncologie (ESTRO) voor haar bijdrage aan de ontwikkelingen in de radiotherapie.

Voorzitter Delforge: "De huidige bestuursploeg wil verder bouwen aan een sterk, geïnspireerd en zichtbaar LKI waarin zoveel mogelijk medewerkers zich betrokken voelen. Innovatief basis- en klinisch-georiënteerd onderzoek en toegewijde medische en paramedische zorg zijn de fundamenten van een sterk LKI waarin de oncologische patiënt centraal staat. Een goede en multidisciplinaire  samenwerking is het noodzakelijke bindmiddel om het LKI verder uit te bouwen."

Het bestuurscomité van UZ Leuven wil voormalig LKI-voorzitter prof. dr. Ignace Vergote en zijn medebestuurders uitdrukkelijk danken voor hun inzet en gedrevenheid bij de uitbouw van het Leuvens kankerinstituut de voorbije jaren. Het bestuurscomité wenst de leden van het nieuwe Kernbureau alle succes toe bij het aangaan van de diverse uitdagingen.

LKI:

  • Secretariaat: Mieke Schoeters, tel. 016 34 68 96

  • Fundraising: Griet Van der Perre, 0479 59 91 53

  • E-mail: lki@uzleuven.be

  • LKI, Campus Gasthuisberg UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven