Persbericht KU Leuven - 5 juni 2019

Met een klein gebaar of onverwachte attentie een moment van grote waarde creëren voor een patiënt. Sinds enige tijd staat dit fenomeen in België en Nederland bekend als een ‘mangomoment’. Een team van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid onderzocht hoe deze momenten ontstaan en welke impact ze hebben. De resultaten van het onderzoek worden beschreven in het boek Mangomoment, met een klein gebaar naar een warmere zorg

Het fenomeen ‘Mangomoment’ maakt almaar meer naam, zowel in de Belgische als de Nederlandse gezondheidszorg. Het gaat om momenten van grote waarde die ontstaan via kleine, onverwachte gebaren die geen of weinig tijd, geld of moeite kosten. De KU Leuven, die het concept ontwikkelde, onderzocht nu ook de impact van Mangomomenten. 

Het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid verzamelde meer dan 1000 verhalen: van patiënten, maar ook van familieleden en zorgverleners. Op basis van 120 diepte-interviews gingen de onderzoekers op zoek naar de diepere betekenis van het Mangomoment. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt met de ondersteuning van Kom op tegen Kanker.

“Uit onze analyse van de verhalen en interviews blijkt dat Mangomomenten niet zomaar en op eender welk moment ontstaan”, zegt professor Kris Vanhaecht, bezieler van het project. “Alle betrokkenen moeten hun rol vervullen om persoonsgerichte zorg mogelijk te maken. De persoonlijkheid van de patiënt speelt een rol. Die moet openstaan voor het gebaar van de andere. Ook de zorgverlener moet op zijn of haar beurt professioneel en persoonlijk de ruimte hebben voor zulke gebaren. Het management van de zorgorganisaties kan dit bevorderen door persoonsgerichte zorg te ondersteunen.”

Persoonsgerichtheid wint aan belang binnen de gezondheidszorg, maar patiëntveiligheid blijft uiteraard de eerste bekommernis. “Een arts of verpleegkundige moet in de eerste plaats de juiste zorgen toedienen”, zegt professor Vanhaecht. “Daarbovenop kunnen Mangomomenten wel een meerwaarde zijn, op verschillende vlakken. Ze leiden tot hogere tevredenheid bij patiënten en familie. De zorgverleners voelen zich meer betrokken en de vertrouwensband met de patiënt groeit.”

Lees meer over het onderzoek en het boek op de nieuwssite van de KU Leuven en op de website https://mangomoment.org/.