Bent u betrokken bij kankeronderzoek of kankerzorg aan UZ Leuven, de Associatie KU Leuven of het VIB?
Dan is dit bericht voor u!

Kankeronderzoek en kankerzorg zijn sterk geëvolueerd. De technologie staat niet stil en we boeken wetenschappelijkevooruitgang. Behandelingen worden steeds beter afgestemd op de individuele patiënt. Intense samenwerking tussen onderzoekers, artsen en zorgverleners is meer dan ooit het sleutelwoord. Ook patiënten moeten inbreng kunnen hebben.

Het Leuvens kankerinstituut, het LKI, wil de strijd tegen kanker opvoeren en hiervoor alle krachten bundelen. In overleg met het Groepsbestuur Biomedische Wetenschappen en het Bestuurscomité van UZ Leuven werd het LKI grondig hervormd. Het nieuwe LKI zet voortaan de deuren open voor iedereen aan de Associatie KU Leuven, aan UZ Leuven en aan het VIB die ook maar enige voeling heeft met kankeronderzoek of kankerzorg. Het wil de samenwerking stimuleren over domeinen, groepen, afdelingen en labo’s heen.

We roepen u graag op om deel uit te maken van dit nieuwe LKI en van de LKI Raad. Of u nu wetenschapper bent, verpleegkundige, arts, laborant, doctorandus, paramedicus of administratief medewerker, iedereen die een bijdrage kan en wil leveren in de strijd tegen kanker is welkom!
 

Hoe kan u actief deelnemen?

1. Wie nu al lid is van het LKI, blijft lid en hoeft niets te ondernemen.

2. Wie lid wil worden, kan zich hier registreren.

Welke voordelen heeft dit lidmaatschap:

  • U ontvangt alle informatie uit het LKI.

  • U wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de LKI Raad, waarin u actief kan participeren. 

  • U kan deel uitmaken van werkgroepen, cellen en adviesraden en van het LKI Bureau.

  • En last but not least: u kan aanspraak maken op kredieten voor onderzoek  en zorg die het LKI zal ter beschikking stellen van zijn leden.

3. Graag nog actiever betrokken? Dan kan u aansluiten bij de LKI Werkgroep Kankeronderzoek.

Ook hiervoor is registratie nodig. Deze werkgroep staat open voor iedereen die enige betrokkenheid heeft bij het kankeronderzoek (fundamenteel, translationeel of klinisch), vanuit welke functie ook. De werkgroep vergadert éénmaal per maand. Ze wil ‘bottom-up’ nieuwe ideeën aanbrengen ter bevordering van het kankeronderzoek en die ook implementeren. 

De werkgroep wil kankeronderzoek stimuleren, centrale technologieplatformen opzetten, gezamenlijke kredietaanvragen faciliteren, initiatieven voor translationeel onderzoek nemen in samenwerking met de translationeel coördinator van het LKI, klinisch en industrieel onderzoek bevorderen, adviesgroepen en discussiegroepen oprichten, enzovoort.