Missie

Het Leuven Kankerinstituut (LKI) is opgericht in de schoot van UZ Leuven en KU Leuven. In het LKI willen basiswetenschappers, klinische onderzoekers, artsen en verpleegkundigen hun kennis en ervaring samen inzetten in de strijd tegen kanker. Onderzoek, therapie en zorg vinden er elkaar in een versterkende wisselwerking.

Uit de statuten:

"Het Leuvens Kankerinstituut (LKI) heeft tot doel om alle activiteiten op het vlak van de kankergeneeskunde en het kankeronderzoek binnen de Universitaire Ziekenhuizen Leuven (UZ Leuven) en de KU Leuven (en met uitbreiding de Associatie KU Leuven) onder te brengen in één organisatiestructuur. Als dusdanig is het LKI een dienst-, afdeling-, zone- en departementoverschrijdend coördinerend en strategisch sturend instituut, waarin zowel algemene als orgaangeoriënteerde oncologische experten uit de verschillende zones evenals fundamentele en translationele onderzoekers volwaardig en evenwaardig vertegenwoordigd zijn, zodat de competentie van alle deelnemers maximaal kan worden benut en de grootst mogelijke operationele meerwaarde, schaalvergroting en kwaliteitsverbetering wordt bekomen."

Om deze samenwerking optimaal te organiseren, is een open en heldere bestuursstructuur opgezet. Het LKI Bureau staat in voor het bestuur van het instituut. De voorzitter, ondervoorzitters en secretaris vormen samen het LKI Kernbureau. Daarnaast buigen verschillende werkgroepen en cellen zich over specifieke aspecten.

Leden van het LKI Kernbureau
 

Voorzitter
prof. dr. Michel Delforge
Ondervoorzitter
prof. dr. Paul Clement
 
Ondervoorzitter
prof. dr. Baki Topal
Secretaris
prof. dr. Karin Haustermans

 

Samenstelling LKI Bureau​

De Voorzitter van het LKI
De twee Vicevoorzitters 
De Secretaris 
De operationeel directeur van de zone Oncologie 
Negen vertegenwoordigers uit de Werkgroep Kankeronderzoek 
Eén vertegenwoordiger van de Werkgroep Radiotherapie 
Drie vertegenwoordigers van de Werkgroep Systeemtherapie
Drie vertegenwoordigers van de Werkgroep Heelkundige Oncologie  
Eén vertegenwoordiger van de Werkgroep Pediatrie 
Eén vertegenwoordiger van de Werkgroep Oncologische Diagnostiek 
De Geneesheer-Coördinator translationeel oncologisch onderzoek 
De verpleegkundig manager van de Zone Oncologie 
De administratief manager van de Zone Oncologie 
De Departementaal Manager van het Departement Oncologie 
De administratief secretaris van het LKI

 

LKI Raad

Het instituut wil samenwerking stimuleren over alle domeinen, campussen, groepen en labo’s heen. Al wie betrokken is bij kankeronderzoek en kankerzorg aan KU Leuven, UZ Leuven, het VIB en de brede Associatie KU Leuven kan lid worden van het LKI. De LKI-leden verenigen zich in de LKI-Raad. 

We roepen u graag op om deel uit te maken van dit nieuwe LKI en van de LKI Raad. Of u nu wetenschapper bent, verpleegkundige, arts, laborant, doctorandus, paramedicus of administratief medewerker, iedereen die een bijdrage kan en wil leveren in de strijd tegen kanker is welkom! Word nu lid van het LKI.

 

Werkgroepen

Kankeronderzoek
Oncologische diagnostiek I
Oncologische diagnostiek II
Kankertherapie I: medicamenteus
Kankertherapie II: lokale therapie

Supportieve en paramedische zorg
Activiteitencentra
Opleiding en oncologisch handboek
Elektronisch patientendossier 
Externe relaties

 

 

Lees meer over onze werkgroepen
 

 

Communicatie en fundraising

Samen met de communicatiediensten van UZ Leuven en KU Leuven wil het LKI actief en helder communiceren over wetenschappelijke doorbraken en nieuwe therapieën. Met een actieve fundraising, in samenwerking met het Leuvens Universiteitsfonds, gaat het kankerinstituut op zoek naar extra middelen voor kankeronderzoek en kankerzorg.

Contactpersoon: Griet Van der Perre, 016 34 17 17, lki@uzleuven.be.