Persbericht VIB - 3 augustus 2020

Niet alle kankercellen zijn hetzelfde. Zelfs binnen dezelfde tumor kunnen sommige cellen agressiever zijn dan andere. Een team van wetenschappers onder leiding van Stein Aerts (VIB-KU Leuven Centrum voor hersenonderzoek) heeft de genetische regulatie in kaart gebracht die melanoom huidkankercellen invasiever maakt. De bevindingen kunnen verder onderzoek naar betere kankerbehandelingen vooruit helpen.

De ene kanker is de andere niet, en dat geldt ook op microscopisch vlak. Om te beginnen hebben tumoren een complexe samenstelling, met naast kankercellen ook nog tientallen andere verschillende celtypen. Daarnaast vertonen de kankercellen zelf ook aanzienlijke verschillen, zowel binnen een tumor als tussen verschillende tumoren - ook bij één en dezelfde patiënt.

“Tijdens het ziekteproces kan de gen-activiteit van individuele kankercellen gaan veranderen, en daardoor ontstaat er heterogeniteit. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de patiënt, aangezien sommige cellen daardoor meer of juist minder gevoelig kunnen zijn voor een bepaalde behandeling,” zegt prof. Stein Aerts (VIB-KU Leuven).

Dankzij zogenaamde single cell technologie—waarmee wetenschappers duizenden individuele cellen kunnen analyseren—zijn Aerts en zijn team er nu in geslaagd om in het grootste detail deze verschillen in kaart brengen. Met deze kennis willen ze de biologische mechanismen ontrafelen die de dynamische veranderingen van kankercellen aansturen.

Lees meer op de VIB-website.