LKI - 2 april 2020

CORONAVIRUS 2020: Informatie en ondersteuning voor kankerpatiënten en naasten

Ook voor kankerpatiënten en hun naasten brengt de coronacrisis extra vragen en zorgen mee. Door de maatregelen in het kader van COVID-19, kunnen de LKI infosessies en andere zorginitiatieven voorlopig niet plaatsvinden. Omdat ondersteuning in deze periode erg belangrijk is, geven we graag een aantal websites en steunpunten mee waar patiënten en naasten met vragen terecht kunnen.

Heb je vragen over het coronavirus?

Hebben de coronamaatregelen gevolgen voor de kankerbehandelingen aan UZ Leuven?

Artsen buigen zich dagelijks over alle geplande afspraken, onderzoeken en oncologische behandelingen. Om patiënten te beschermen, worden niet dringende afspraken, onderzoeken en behandelingen uitgesteld.  Dit is steeds een afweging door de verantwoordelijke supervisor, per individueel dossier. Waar mogelijk worden afspraken vervangen door telefonische of video-consultaties.

Bij afspraken, onderzoeken en behandelingen die niet uitgesteld kunnen worden, worden de nodige maatregelen genomen om infectierisico te beperken.

Heb je een vraag voor een hulpverlener van UZ Leuven?

Contacteer de dienst waar je in behandeling bent of een afspraak hebt. Zo komt je vraag bij de juiste hulpverlener terecht.

Nood aan een ondersteunend gesprek?

Aan elke oncologische dienst is er een psycholoog, sociaal werker en pastoraal medewerker verbonden op wie je een beroep kan doen. Contacteer hiervoor de dienst waar je in behandeling bent.

Verder kan je ook nog terecht bij:

Heb je een naaste in het ziekenhuis?

Wil je het kankeronderzoek of de zorg voor patiënten steunen?