Aanpak van Multipel Myeloom blijft een grote uitdaging

Hematoloog Michel Delforge richt onderzoeksfonds op aan de KU Leuven - 4 maart 2020

Multipel Myeloom, afgekort MM, is ook gekend als de ziekte van Kahler. Het is een kwaadaardige aandoening van het beenmerg. Ondanks de sterke medische vooruitgang blijft MM vandaag voor de meeste patiënten een ongeneeslijke ziekte. Om patiënten een langere overleving te kunnen bieden, moeten nieuwe therapieën ingezet worden op maat van elke patiënt. Een pas opgericht onderzoeksfonds aan de KU Leuven, het Fonds voor onderzoek naar Multipel Myeloom (for MM), wil deze ontwikkeling ondersteunen.

In België wordt jaarlijks bij ongeveer 800 personen de diagnose van MM gesteld. Multipel Myeloom veroorzaakt meestal ernstige klachten en symptomen, door schade aan het skelet, aantasting van de nieren en verhoogd infectierisico.

Professor Michel Delforge, hematoloog aan UZ Leuven en voorzitter van het nieuwe onderzoeksfonds: “De impact op het leven van de getroffen patiënten kan niet onderschat worden. We willen aan elke patiënt een optimaal behandeltraject bieden, een ‘therapie op maat’. Om deze vooruitgang mogelijk te maken, is er een combinatie nodig van baanbrekend basisonderzoek en innovatieve klinische studies.”

“Ondanks veelbelovende nieuwe behandelingen kunnen we een groot deel van de patiënten met MM vandaag nog altijd niet genezen. Zo kunnen we MM dankzij de CAR-T-immuuntherapie op spectaculaire wijze terugdringen, maar zien we patiënten nadien helaas ook weer hervallen”, aldus Michel Delforge.

Onderzoekers en artsen bundelen hun kennis en expertise om de levensverwachting en de levenskwaliteit van MM-patiënten te verbeteren. Met het nieuwe fonds willen ze ook extra fondsen werven waarmee ze nieuwe onderzoekspistes en klinische projecten kunnen financieren.

Hoe steunen?

Steun is welkom op rekening IBAN BE45 7340 1941 7789 van de KU Leuven, met mededeling 400/0019/51759. De KU Leuven reikt fiscale attesten uit voor giften vanaf 40 euro.

Contactpersoon:

Michel Delforge, Hematologie UZ Leuven, 016 34 6888, michel.delforge@uzleuven.be