Steun ons en word Vriend van het LKI

Een heel mooie manier om ons te helpen is door Vriend van het LKI te worden. U kiest dan voor een grote persoonlijke betrokkenheid of een actief engagement.
 
Vriend worden van het LKI kan vanaf een eenmalige schenking van 250 euro of vanaf een doorlopende jaaropdracht van 25 euro per maand. 
 
Vrienden van het LKI worden nauw betrokken
 
 • zij ontvangen onze digitale nieuwsbrief, indien zij dat wensen
 • zij worden uitgenodigd op bijzondere events van het LKI 
 
Wij hopen dat de Vrienden van het LKI
 
 • ons kankerinstituut verder bekend maken in hun persoonlijke en professionele netwerken
 • onze fundraising ondersteunen met adviezen, tips of concrete initiatieven
 • hun expertise willen inzetten en ons voorstellen doen voor samenwerking  

Ambassadeurs van het LKI

Vrienden die hun naam nog sterker aan ons instituut willen verbinden, kunnen ook ‘Ambassadeur van het LKI’ worden.

Ambassadeurs van het LKI doen een schenking van minimum 5.000 euro of geven een jaaropdracht van 500 euro per maand.

Onze ambassadeurs dragen het LKI verder uit in hun persoonlijk of professioneel netwerk.

Zij

 • ontvangen onze digitale nieuwsbrief, indien zij dat wensen

 • worden vermeld op onze website en in andere communicatiekanalen, indien zij dat wensen

 • worden geïnformeerd over grote fundraisingactiviteiten van het LKI

 • krijgen jaarlijks een persoonlijke uitnodiging voor een exclusieve rondleiding of presentatie aan het LKI

 • ontvangen het jaarverslag van het Leuvens Universiteitsfonds

 • krijgen persoonlijke uitnodigingen voor bijzondere plechtigheden aan de KU Leuven

Ambassadeur worden? Dan horen wij graag van u!